Tájékoztatási szolgáltatás

Felhívjuk földtulajdonosok figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény szerint a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását…

Összefoglaló táblázat készült a 2018. évi egységes kérelem beadásával kapcsolatos határidők és szankciók megismeréséhez.

  • Javasoljuk megfontolni a kedvezőtlenebb adottságú területek további hasznosíthatóságának módját, melyet váltás esetén támogatással megoldhatnak. Továbbá támogatással megvalósíthatja agrár-környezetvédelmi zöldugar/méhlegelő szegélyre vonatkozó vállalását, melyet ezután már csak fenn kell tartania 3…

  • 2018. június 21-én a Szechenyi2020 honlapon megjelent tájékoztatás szerint módosult az „Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése” elnevezésű (VP4-15.2.1.2-17 azonosító jelű) felhívás. Az alábbiakban összefoglaljuk a módosítás tartalmi részleteit.

  • Az AKG felhívás esetében környezeti érték megőrzése szempontjából nem az a lényeg, hogy ugyanaz az évelő növénykultúra fedje folyamatosan a területet, hanem az, hogy valamilyen évelő kultúra legyen a területen.…

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok