Közös Agrárpolitika

Az Európai Parlament (EP) Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottsága (COMAGRI) az április 28-i ülésén fogadta el álláspontját arra vonatkozóan, hogy mit kíván érvényesíteni a közös agrárpolitika (KAP) átmeneti időszakáról szóló tárgyalások során. A rendeletjavaslat május közepén kerül a teljes EP elé, és csak ezt követően kezdődhetnek meg a trilógus tárgyalások a Tanáccsal.


Az Európai Bizottság 2019. október 31-én tette közzé az átmeneti időszakról szóló javaslatát. A jogszabálytervezetben alapelvként az „új költségvetés, régi szabályok” alkalmazását igyekeztek érvényesíteni, emellett több fórumon is elmondták, hogy az új KAP-ra való áttérés érdekében ragaszkodnak az egyéves átmenethez.

Az unió következő időszaki költségvetéséről, valamint a KAP-reformcsomagról szóló tárgyalások elhúzódásával az egyéves átmeneti időszak valószínűsége is egyre kétségessé vált. A COMAGRI jelentéstevője, Elsi Katainen már a január végén publikált jelentésében megfogalmazta kételyeit ezzel kapcsolatban, így egy, a költségvetési és KAP-tárgyalásokra vonatkozó határidő kijelölésére – mintegy biztonsági intézkedésként – tett javaslatot, amelynek nem teljesülése esetén az átmeneti időszak automatikusan két évre hosszabbodna.

Az egyébként is elhúzódó tárgyalásokat a koronavírus-járvány tovább halasztotta, hiszen az Európát sújtó egészségügyi-gazdasági-társadalmi krízis azonnali beavatkozásokat igényelt, egyúttal a megváltozott helyzethez alkalmazkodva a Bizottság következő időszaki költségvetési javaslatát is újra kell tervezni. Mindemellett a jelenlegi helyzetben a mezőgazdaság és az élelmiszeripar stratégiai jelentősége is mindinkább nyilvánvalóvá vált, hiszen jelenleg, az emberi egészség után, a lakosság folyamatos és biztonságos élelmiszer-ellátása a legfontosabb.

Többek között az agrárium jelenlegi helyzetben betöltött kiemelkedő szerepére hivatkozva fogalmazta meg az EP COMAGRI azt az álláspontot, miszerint az átmeneti időszak alatt is a jelenlegi periódusban biztosított pénzügyi keret álljon a termelők rendelkezésére, és ne csökkentsék a támogatások mértékét a 2020 után javasolt új KAP-költségvetés szerint. 2020. szeptember 30. helyett október 30-ára jelölték ki azt az időpontot, ameddig az új költségvetés, valamint a KAP-reformcsomag jóváhagyásának és kihirdetésének meg kell történnie, annak érdekében, hogy egyéves átmenetet vezessenek be.

A különböző intézkedéseknél az EP szakbizottsága számos módosítási javaslattal állt elő az eredeti tervezethez képest. A COMAGRI többek között támogatja, hogy a nemzeti társfinanszírozási arányt akkor is lehessen növelni, ha nem áll rendelkezésére több EMVA-forrás a tagállamok számára. A támogatási jogosultság már 2020. január 1-től érvényes lenne, a hosszú távú kötelezettségvállalások – amelyek még a 2014-20-as időszak előtti Vidékfejlesztési Programból származnak – pedig továbbra is elszámolhatóak lennének. Az AKG, ÖKO és az erdészeti intézkedések esetében lehetőség lenne a tagállamoknak a hosszabbításra, a kötelezettségvállalásokat az átmeneti időszak végeztével azonban hozzá kellene igazítani a 2020 utáni KAP-ra vonatkozó szabályokhoz. Emellett a kedvezményezetteknek lehetősége nyílna a kilépésre, amennyiben a pénzügyi támogatás csökken. Azokon a természeti hátránnyal érintett területeken, amelyek az új lehatárolás alapján már nem jogosultak támogatásra, meghosszabbított átmeneti időszakkal lehetne számolni. A kockázatkezelési eszközök esetében a veszteségküszöböt 20%-ra emelnék az Omnibus rendelettel összhangban, az átmeneti nemzeti támogatások pedig az átmeneti időszak végéig meghosszabbíthatók lennének.

A fentiek csak egy szakbizottsági álláspontot tükröznek az Európai Parlamenten belül, és jelen cikk sem terjed ki annak minden részletére, mindössze tájékoztatásként szolgál a formálódó főbb irányvonalakról. A döntéshozatal további lépéseként az EP többi szakbizottsága is megtárgyalja a rendeletjavaslatot, majd az összes szakbizottsági véleményt az EP elé terjesztik, ahol plenáris ülés keretében, 2020. május 13-14-én döntenek az európai parlamenti álláspontról. A folyamat természetesen még itt sem ér véget, hiszen csak az EP tárgyalási álláspontjának jóváhagyását követően kezdődhetnek meg a tárgyalások a Tanáccsal. Az átmeneti időszakról szóló jogszabályok akkor válnak majd véglegessé, ha azt mind az EP, mind a Tanács elfogadta, és ezt követően kihirdetésre kerül az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Horváth Dóra/NAK

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Őstermelői adózás kalkulátor

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei