Mezőgazdasági termelés

Az elmúlt években Magyar-országon kisebb ingadozások mellett igazán jó gabona- és olajosmagtermésről számolhattunk be, egy stagnáló belső felhasználás mellett. A megnövekedett átmenő készletek miatt évek óta telítettek a raktárak. A raktározott termény kezelésének elmaradása komoly minőségi romláshoz vezethet.


A hazai gabonafelhasználás nem haladja meg a 6,5 millió tonnát éves szinten. A jelentős ráfordítással megtermelt gabona és olajmag minőségének megóvása és a tárolási veszteségek minimalizálása – minden áruval rendelkező tulajdonos számára – követendő cél kell, hogy legyen. Mindezt csak megfelelő műszaki színvonalú tárolókban, szakszerű tárolástechnológia alkalmazása és megfelelő szakértelem mellett lehet megvalósítani.

A túlzsúfolt raktárak sajnos sok esetben túllépik a vonatkozó szabványban megengedett 2-3 méteres raktározási magasságot. Ezen magasság felett tárolt termények esetében komoly problémák jelentkezhetnek. Minél magasabban tárolják a terményt, annál nehezebben adja le egységnyi felületen a hőt és párát, így könnyebben alakul ki helyi nedvesedés, ami melegágya a gomba- és kártevőfertőzésnek. A helyhiány miatt az árumozgatások lehetősége is korlátozott. A problémát fokozza, hogy egyre inkább elmarad a termények betároláskori tisztítása. A 2018/19-es szezonban a tisztítás hiánya okozta károkkal sok raktárban szembe kellett nézni. Sajnos az idén ez nemcsak a gabonafélék esetén volt jellemző, hanem a kukoricánál is, mivel időjárási viszonyok miatt nem kellett szárítani az árut, így ennek következtében a tisztításra az átlagosnál is kevesebb figyelmet fordítottak. Ideális esetben valamennyi betakarított termény a tisztítóra kellene, hogy kerüljön a tárolás előtt.

Amióta elterjedtek a mai kor modern kombájnjai, a tisztítás egy folyamatos vitatéma. A termelők arra hivatkoznak, hogy ilyen modern gépek mellet nincs szükség utótisztításra. A tapasztalatok ellenben azt igazolják, hogy a jó esetben elérhető 2% körüli szemetet tartalmazó termény nem alkalmas hosszú távú tárolásra, noha ma már egyre gyakoribb az éven túli tárolás. A learatott gabonaszem élőanyagként viselkedik a raktárakban és a tárolási körülményektől függően változtatja nedvességtartalmát, hőmérsékletét. Ezt a folyamatot a tárolók szellőztetésével, az áru kezelésével, mozgatásával lehet szabályozni.

A raktározott termény kezelésének elmaradása komoly minőségi romláshoz vezethet. Ha az áru állaga romlásnak indul, azonnali beavatkozásra van szükség, mivel ez a folyamat nem visszafordítható. Ilyen esetekben a mozgatás-szellőztetés mellett akár az áru tisztítása és szárítása is szükségessé válhat, ami komoly költséggel jár.  Ahhoz, hogy a minőségi romlást, a fertőzéseket megelőzzük, az áru szakszerű kezelése mellett szükség van a folyamatos monitorizálásra is. A tisztítatlan, kezeletlen áru melegágya a bogárfertőzöttségnek, ami további problémákat vet fel. A gázosítás – különösen a többszöri gázosítás – minőségromláshoz vezethet, illetve a limit feletti gázkoncentráció késleltetheti az áru elszállítását, ami további pluszköltséget jelent. Mind a hazai felhasználók, mind az exportőrök az átvétel során végzett ellenőrzésekkor megtagadhatják azon tételek átvételét, amelyeknek minőségi állandói, állaguk, szaguk és tisztasági követelményei nem megfelelőek.

Az egyre szigorodó EU-s előírások erre nemcsak jogalapot adnak, de kötelezettséget is rónak a vevőkre. A visszautasítás költségei, a magas fuvardíjak miatt, tetemesek lehetnek. Aminőségi romlás értékvesztéssel, de akár a felhasználható mennyiségek csökkenésével járhat, mivel bizonyos tételek akár megsemmisítésre is kerülhetnek. Az anyagi károk minimalizálásán túl mindannyiunk felelőssége egészséges élelmiszerek biztosítása a termőföldtől az asztalig.


(NAKlap, 2019. augusztus – Petőházi Tamás/GOSZ)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése