Mezőgazdasági termelés

A felszíni vízrendezési szolgáltatás lehetővé teszi az ún. átjárható vápák kialakítását. A kialakított vápák termelésbe vonhatóak.


Off farm, üzemközi vízrendezési művek

Ezek a felszíni víz vezető-csatornák egyidejűleg több vízgazdálkodási feladat (vízátvezetés, vízpótlás, belvízelvezetés, mezőgazdasági és egyéb vízszolgáltatás) ellátására alkalmas vízilétesítmények. A műveket úgy kell méretezni, kiépíteni és fenntartani, hogy a mértékadó vízhozamot kiöntés és károkozás nélkül tudják – elsősorban gravitációsan – elvezetni; kivételt képeznek ez alól az időszakos vízvisszatartásra kijelölt területeket. A felesleges csapadék- és talajvíz befogadó víztestbe való vezetéséről a területhasználó köteles gondoskodni. A területhasználó szükség esetén köteles gondoskodni a többlet-vízhozam visszatartásáról. Vis maior esetén a kármentesítést a területhasználatnak megfelelően vízkormányzással, vízvisszatartással, szivattyús átemeléssel kell biztosítani. Belvízcsatornának nevezzük a belvizek elvezetésére szolgáló, meghatározott vízszállító képességű ásott medret, az egykori természetes vízfolyás esetleg földmunkával kibővített medret.


Üzemi, táblán belüli (on-farm) vízrendezési mű

A szántóföldi növénytermesztésben a költségek csökkentése és a környezet kímélése mellett a legfontosabb cél a homogén növényállomány létrehozása és fenntartása. Ennek egyik alapvető feltétele a megfelelő szántóföldi körülmények kialakítása, ami magába foglalja a felszíni vízkezelést, melynek elmulasztása jelentős termésveszteséggel járhat és természetkárosító hatása sem hagyható figyelmen kívül. A felszíni vízrendezési szolgáltatás lehetővé teszi az ún. átjárható vápák kialakítását, amely elsősorban erre a célra kialakított vápanyitó munkagéppel történik. Az átjárható vápák kialakítása több menetben történik a megfelelő lejtés, illetve az adott vápa rézsűkialakításnak biztosítása érdekében. A vápák kialakítása során, a vápákból kikerülő talaj a tábláról nem kerül ki, mivel azt a munkagép egyenletesen szétteríti a táblán. A kialakított vápák – azok teljes mértékű átjárhatósága miatt – termelésbe vonhatók, ott tápanyag-gazdálkodás folyhat, így a talaj termőképessége fokozható és ott talajképző/humuszosodási folyamatok mehetnek végbe. A kivitelezés a termőföld védelme érdekében történhet, mivel a belvíz káros hatással van a talaj termőrétegére, annak fizikai tulajdonságaira, valamint a felszíni víztöbblet káros kilúgzási, illetve tápanyagtranszport folyamatokat indíthat el.

Vonatkozó jogszabály:

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet.


(NAK/ Tasnádi Gabriella)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése