HATÓSÁGI ÉS SZAKMAI ÜGYEK

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az alábbi mezőgazdasággal szorosan összefüggő, specifikus agrárigazgatási hatósági és szakmai feladatokat látja el. Az egyes ikonokra kattintva elérheti az adott ügyekre vonatkozó jogszabályokat, az ügyintézéshez szükséges információkat és nyomtatványokat.

Tájékoztatás a 1/2023. (I. 12.) AM rendelet értelmében 2023. január 31. napján hatályát vesztett kamarai meghatalmazások megújításáról.

Kamarai meghatalmazás

Tájékoztató a kamarai meghatalmazás tárgyi hatályáról és arról, hogy a 2023. évben a kamarai meghatalmazás mely ügyekre és agrártámogatási jogcímekre terjed ki.

Földműves nyilvántartás

A 38/2014 (II. 24.) Korm. rendelet értelmében a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (NAK) illetékes területi szerve igazolást bocsát ki egyes, a jogszabályban rögzített esetekben a földműves nyilvántartásba felvételét kérelmező magánszemély számára.

Az őstermelők nyilvántartásba vétele.

Őstermelő

Legfontosabb információk az őstermelők nyilvántartásával kapcsolatosan valamint az ügyintézés, jogszabályok és letölthető nyomtatványok kapcsán.

Az őstermelők családi gazdaságának nyilvántartásba vétele.

Őstermelők családi gazdasága

Legfontosabb információk az őstermelők családi gazdaságának nyilvántartásával kapcsolatosan valamint az ügyintézés, jogszabályok és letölthető nyomtatványok kapcsán.

Értékesítési betétlap letöltése az őstermelők és az őstermelők családi gazdaságában tevékenykedő őstermelők számára.

Értékesítési betétlapok letöltése

Letölthető bevételi nyilvántartó lapok az őstermelők részére.

A családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásba vétele.

Családi mezőgazdasági társaság

Legfontosabb információk a családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatosan, jogszabályok és letölthető nyomtatványok.

A mezőőri szolgálatok nyilvántartásba vétele, a mezőőrök szakmai felügyelete, a mezei őrszolgálat és hegyőrség megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás iránti kérelem elbírálása.

Mezőőr

A mezőőri szolgálatok nyilvántartásba vétele, a mezőőrök szakmai felügyelete, a mezei őrszolgálat és hegyőrség megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás iránti kérelem elbírálása.

A mezőgazdasági művelés alatt álló 1 hektár alatti belterületi telek adómentességének megállapításhoz szükséges igazolás kiadása.

Telekadó mentességhez

1 ha alatti, belterületi, kivett területek szőlő, gyümölcsös, kert, szántó művelési ág szerinti művelésének igazolása.

A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés alapján a meg nem munkált termőföldterületek nyilvántartása.

Gázolaj

Mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés alapján a meg nem munkált termőföld területek nyilvántartása.

Szaktanácsadás

Szaktanácsadás

A szaktanácsadók és szaktanácsadói szervezetek nyilvántartásba vételével, adatmódosításával kapcsolatos, illetve képzését és vizsgáztatását érintő információk összessége érhető el itt.

Szakképzés

Szakképzés

A szakképzésekről szóló minden fontos tartalom egy helyen. Pályaorientációs információk Pályázati kiírások, szabályzórendszerek, duális képzés és mesterképzés.

Duális képzőhelyek nyilvántartása

Szakirányú oktatás

Duális képzőhelyek nyilvántartása. A szakirányú oktatást folytató szervezetek nyilvántartásba vételével kapcsolatos aktuális hírek, információk, jogszabályok, nyomtatványok.

Okmányhitelesítés

Okmányhitelesítés

Okmány kiállítását és hitelesítését az Európai Gazdasági Közösséghez történő csatlakozás időpontjától, 2004 óta végzi az agrár- és élelmiszergazdasági termékek exportját bonyolító vállalkozások számára a NAK és jogelődje.

Hirdetményi kézbesítések

Hirdetményi kézbesítések

Itt tekinthetők meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által meghozott hatósági döntés postai kézbesítésének meghiúsulása miatt hirdetményben közölt döntések.

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ