Nemzetközi hírek

Az Azerbajdzsáni Köztársaság miniszteri szintű delegációval érkezett Magyarországra az EU-FAO szervezésében. A tanulmányút keretében látogatást tettek a magyar agrárium különböző intézményeinél, azzal a céllal, hogy a résztvevők közvetlenül tanuljanak a magyarországi agrárszaktanácsadási szolgáltatások tapasztalataiból, tanulságaiból, jó gyakorlataiból, valamint elősegítsék a magyarországi intézményekkel és az agrárszaktanácsadási szolgáltatásban dolgozókkal a hálózatépítést a jövőbeni partnerség jegyében.

Látogatásuk első állomása 2022. július 11-én délelőtt, az Agrárgazdasági Kamara volt, ahol a NAK tevékenysége, továbbá a magyar agrár és vidékfejlesztési szaktanácsadási rendszer (MSZR) és az ehhez kötődő nemzetközi kapcsolatok, ill. H2020-as projektekbe kaptak betekintést a delegáltak.

Forrás: Dr. Papócs László, ÖMKI-GAK

A vendégeket Zászlós Tibor mezőgazdaságért felelős országos alelnök köszöntötte, hangsúlyozva a két ország közötti jó kapcsolatot, és a mindkét fél számára az agráriumban rejlő lehetőségeket. Ezt követően Papp Gergely szakmai főigazgató-helyettes a NAK jogelődjeit és a jelenlegi formájában működő Kamarát, annak szervezeti felépítését és működését mutatta be. A szakmai program folytatásaként a delegáció Székely Erika szakképzési és szaktanácsadási igazgató előadásában megismerte a magyar szaktanácsadási rendszer felépítését és jogi keretrendszerét, a szaktanácsadók tevékenységét, és hogy milyen formában, kik végezhetnek szaktanácsadási tevékenységet. Varga Zsuzsanna szaktanácsadási csoportvezető ismertette a névjegyzéki szaktanácsadók képzéseit és azok folyamatát. Kiemelte, hogy a négy pillérből álló rendszer tartalmazza az alapképzést, a tématerülethez, a támogatott szolgáltatás nyújtásához- és a kreditgyűjtéshez tartózó képzéseket. A legfrissebb tématerületi képzések a klímaválság kezelésére összpontosítanak, amelyek az általános-, talajvédelmi és állattenyésztési témákat ismertetnek, céljuk pedig a klímavédelmi szempontrendszer integrálása a mezőgazdasági szaktanácsadásba. Az előadásokat Jakab Ágnes tudásátadási szakértő prezentációja zárta, amelynek fókuszában az i2connect-interaktív innováció (összekötő tanácsadók) volt. Perzentációjában kitért a tudásátadás fontosságára az új Közös Agrárpolitikában, nevesül az AKIS-ban (Agrártudás és Innovációs Rendszer), amellyel a cél a tudás- és az innováció gazdálkodók szintjén történő hasznosulás. Emellett bemutatta a szaktanácsadás nemzetközi képviseletét az EUFRAS (Európai Szaktanácsadási Hálózat) és a SEASN (Délkelet-európai Szaktanácsadói Hálózat) szervezeteken keresztül.

Az előadások végén az azeribajdzsáni delegáció vezetője Anar Azimov úr köszönetét fejezte ki, hogy lehetőséget kaptak a NAK és az MSZR megismerésére. Tekinettel arra, hogy az azerbajdzásni szaktanácsadási rendszer jelenleg kezdetleges formában működik, szükséges annak rendszerbe történő szervezése, és működtetése. Emellett, kiemelték, hogy a jövőben szeretnének több tématerületen is együttműködni a Kamarával. Mind a magyar, mind az azerbajdzsáni delegálció vezetője együttműködési szándékát fejezte ki a másik ország irányába. A jövőben a két ország szeretné kapcsolatát kölcsönösen megerősíteni a  tudásátadás-, tudásmegosztás-, az innováció-, a vízügy-, továbbá a mezőgazdaság egyéb területein, kiemelten az állattartás területén.

NAK/ Jakab Ágnes, Gábor Ágnes

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ