Jogszabályi összefoglaló

Április elsejétől már lesznek új kötelezettségek

Megjelent a 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet a kiterjesztett gyártói felelősségről, mely napokon belül hatályossá is válik. Korábbi cikkünkben már beszámoltunk róla, hogy a kormányrendelet készül, de lássuk, mire számíthatnak a szabály hatálya alá eső vállalkozások!

A körforgásos termék gyártója a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségét a koncessziós társaság útján teljesíti, ezt nevezzük kollektív teljesítésnek, ilyenkor a kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetésével ellensúlyozzák az általuk forgalomba hozott, vagy saját célra felhasznált körforgásos termékekből keletkezett hulladékok hulladékkezelési feladatainak elvégzését. Ettől eltérni csak elektromos és elektronikai berendezések esetén, gépjárművek, ipari vagy gépjárműelemek és akkumulátorok esetén lehet. Betétdíjas termék gyártója a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségeit egyénileg teljesítheti.

A körforgásos termékeket és azonosító kódjaikat az 1. számú melléklet tartalmazza. Tagjainkat főként a csomagolások, egyszer használatos és egyéb műanyagtermékek, sütőolaj és zsír kategóriák érinthetik. A kiterjesztett gyártói felelősségi díjfizetési kötelezettség a körforgásos termék gyártó általi forgalomba hozatalával keletkezik. Kiemeljük, hogy nem minősül forgalomba hozatalnak, ha az adott terméket áfa adóraktárba vagy termékdíj raktárba történő betárolás keretében, azon belül ruházzák át, továbbá nem keletkezik fizetési kötelezettség - többek között - addig sem, míg vámjogi értelemben történő szabadforgalomba bocsátást megelőzően történik az átruházás.

Nem kell díjat fizetni, ha a gyártó vevője nyilatkozik arról, hogy a megvásárolt körforgásos termék legalább hatvan százalékát önállóan vagy más termék alkotórészeként, tartozékaként igazoltan külföldre kiszállítja.

Mint ahogyan azt előre lehetett látni, a kódolási rendszer is bővült, a környezetvédelmi termékdíj kapcsán alkalmazott KT és CsK kódok mellé nyolc jegyű KF kód is bevezetésre kerül, így ezt is át kell ültetni az ügyviteli rendszerekbe.

A sok kötelezettség keletkezése mellett meg kell azt is említeni, hogy lesz összeköttetés a kiterjesztett gyártói felelősségi díj, valamint a környezetvédelmi termékdíj között, ugyanis július 1-től a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat levonandó a környezetvédelmi termékdíjból, amit a már ismert módon a NAV felé kell megfizetni azoknak, akik mindkét díjat kötelesek fizetni. Ezt a Termékdíjtörvény 2023. július 1-től hatályos állapota szerinti 2. mellékletében található számításból lehet kiolvasni.

Fontosabb határidők:

 1. április 1. Kollektív teljesítés esetén a kormányrendelet hatályba lépésével a nyilvántartásba vételi kérelem előterjesztését megelőzően a koncessziós társaság elektronikus felületén meg kell adni a 3. melléklet 1. pont szerinti adatokat.
 2. április 15. A gyártóknak egyéni teljesítés választása esetén eddig kell koncesszori alvállalkozói szerződés megkötésére irányuló szerződési szándékát jelezni, a szerződéskötést kezdeményezni.
 3. május 1. Ekkor lép hatályba az a rendelkezés, miszerint a gyártónak kérelmeznie kell az országos hulladékgazdálkodási hatóságnál a nyilvántartásba vételét (itt kell nyilatkozni, hogy kollektív, vagy egyéni teljesítést választ)
 4. május 20. Az egyéni teljesítőknek eddig a napig kell megkötni a koncesszori társasággal a szerződést.
 5. május 31. A rendelet hatálya alá eső termékeket forgalomba hozó gyártóknak eddig kell a nyilvántartásba vételi kérelmet előterjeszteni

NAK / Pető Krisztina

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

 

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Ha Ön kamarai tag, akkor a belépést követően szakterületét, tevékenységét érintő személyre szabott információkat, híreket olvashat, illetve az e-Irodában ügyeket intézhet.

Amennyiben Ön még nem rendelkezik kamarai azonosítóval, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.


Lépjen be a kamarai azonosítója és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám